Tuis

Waardes en Funksionering

  • Een: Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons geleer het.
  • Twee: Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en ons belydenis.
  • Drie: Ons wil soos ‘n gesonde familie in goeie, liefdevolle verhoudings met mekaar leef.
  • Vier: Ons wil sensitief wees vir die veranderende manier, waarop mense die wêreld verstaan en daarin leef.
  • Vyf: Ons wil ruimte maak vir God se ryke verskeidenheid van mense en gemeentes.
  • Ses: Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die wêreld.
  • Sewe: Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van ander Kerke.

Die funksionering van die Sinode kan hier gelees word.